The Colourful Hungarian Castles colouring book for children is out now!
You can order it here
for
1590 Ft + postage or by at one of our partners.

Terms and Conditions

Right now the Terms and Conditions are available only in Hungarian. You can download the PDF version by clicking this link. The PDF verion's text is the same as the text below:

Általános Szerződési Feltételek – Koloratour Gyártó- és Kereskedelmi Bt.
Verziószám: 1.1
Hatályos: 2014. október 5-től

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a Koloratour Bt. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Gábor Áron utca 7., adószám:25011650-2-07), mint eladó (továbbiakban: “Eladó”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kizárólag az itt említett Általános Feltételek érvényesek és minden más feltétel helyébe lépnek, kivéve kivételes előzetesen bejelentett, vagy írott módosítás esetén. Az Eladónak jogában áll esetenként az alábbi Általános Feltételeket módosítani, így minden vásárlás előtt olvasd el újra a www.koloratour.hu honlap általános feltételeit! Ezek a módosítások az interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A korábban leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés esetén a Vevő az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja.

Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetértesz és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

Cégadatok:


Az oldalt üzemeltető cég neve: Koloratour Gyártó- és Kereskedelmi Bt.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Gábor Áron utca 7.
Cég képviselője: Juhász-Duró Zsuzsanna, ügyvezető
Elérhetősége emailen: info@koloratour.hu
Elérhetősége telefonon: +36-20-823-6076
Cégjegyzékszáma: 07-06-015769
Adószáma: 25011650-2-07
Bejegyző cégbíróság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Intrex-Hosting Kft., www.intrex.hu


Termékinformáció:

A Koloratour Bt. gyermekeknek szóló, turisztikai témájú ajándéktárgyakat, jelen állás szerint kifestőfüzeteket forgalmaz. A Koloratour Bt. mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek módja a termék paramétereinek a valóságnak megfelelő leírása illetve a termékről készült fényképek.

Árak:

A honlapon feltüntetett eladási árak Forintban vannak megadva, és tartalmazzák az általános forgalmi adót, viszont szállítási költség nélkül értendőek. Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja, rendeléskor azt az árat vesszük figyelembe, amely a rendelés pillanatában a honlapon szerepel.

Rendelés menete:

A Vevő az alábbi módokon rendelhet tőlünk:


-emailben az info@koloratour.hu címen.

A megrendelést a kézhezvételt követő 2 munkanapon belül emailben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötted ki a megrendelést és nem helyesen adtad meg email címed, úgy a megrendelésedet sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. Az ebből származó kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Rendelés módosítása és/vagy lemondása:

Vevő a rendelését visszaigazoló email küldését követő munkanapnap 10 óráig módosíthatja és/vagy mondhatja le érvényesen a +36-20-823-6076 telefonszámon, illetve az info@koloratour.hu e-mailcímen. Kérünk, mihamarabb értesíts az esetleges változtatásokról, hogy időben módosíthassuk a rendelésedet! Miután egy csomag már elhagyta a raktárunkat, nem áll módunkban a rendelés módosítását vagy lemondását elfogadni.

Fizetési módok:

-Banki átutalásos fizetés (előre utalás) Vevő a rendelését követően internet bankján keresztül vagy a számlavezető bankjánál helyben átutalja a rendelt termék(ek) árát és az alábbiakban megjelölt szállítási díjat a Koloratour Bt. K&H Banknál vezetett bankszámlaszámára: 10400889-50526765-54711008.

A megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül van lehetősége a Vevőnek a tranzakció lebonyolítására. Ellenkező esetben a 6. munkanapon a rendelés lemondottnak minősül és törlésre kerül. Egy rendelés akkor számít kifizetettnek, amikor a rendelés ellenértéke beérkezett számlánkra.

Szállítási feltételek:

A megrendelt termék(ek)et a Magyar Posta szállítja házhoz ajánlott küldeményként, légpárnás borítékban, nagyobb mennyiségek esetén dobozban.

A szállítási díj a Vevőt terheli. A szállítási díj magában foglalja a csomagolási- és a szállítási költséget. A szállítási díj a Magyar Posta mindenkor hatályos díjszabásához igazodik. A szállítási díj a megrendelt termék mennyiségétől is függ.
- 1db kifestőfüzet rendelése esetén: 600Ft
- 2db kifestőfüzet esetén: 790Ft
- 3db kifestőfüzet esetén: 1100Ft
- 4-7db kifestőfüzet esetén: 1300Ft
Nagyobb mennyiség (8 vagy több darab) esetén a csomagküldés díját egyénileg állapítjuk meg.

A megrendelt termék(ek) árának a Koloratour Bt. bankszámláján való jóváírását követő munkanapon átadjuk a megrendelt termék(ek)et a szállítónak.

A kiszállítás a Magyar Posta saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül történik meg.

Az átvételt követően kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében ellenőrizd! Utólagos reklamációra, illetve a lentebb szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja. Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérj igazolást, de legalább kérd meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát, amelyeket kérjük őrizz meg. Amennyiben élni kívánsz az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékeld elállási nyilatkozatodhoz.

Elállási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A 14 napos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek igazolnia kell a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF "Cégadatok" fejezetében rögzített email címre (info@koloratour.hu) kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Koloratour Bt. nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Ehhez az elállási joghoz Vevőnek feltétel nélküli joga van, kivéve a szállítási költséget, mely Vevőt terheli. Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyanban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a Koloratour Bt. részére a kérdéses termékeket és vele együtt a vonatkozó számlát is. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül a Koloratour Bt. a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. A Koloratour Bt. jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. A Koloratour Bt. a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet. A visszafizetés banki átutalással történik. Amennyiben a rendelést nem banki utalással fizette, a Vevő banki adatai szükségesek a visszatérítéshez.

Panaszügyintézés helye, módja:

Panaszaidat írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheted meg:
- levélben: Koloratour Bt., 8000 Székesfehérvár, Gábor Áron utca 7.
- emailben: info@koloratour.hu
- telefonon: +36 20 823 6076
Panaszaid elintézéséhez szükségünk van a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatra, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.
A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.
Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem értesz egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhatsz panaszoddal. Felügyeleti szerveink a következők: · megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
· jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információ a www.gvh.hu weboldalon);
· elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információ a www.nhh.hu weboldalon);
· a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
· az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi; A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.


Adatkezelés:
A www.koloratour.hu webáruház az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése, stb. során.
Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján Társaságunk a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Koloratour Bt. a megrendelés teljesítéséhez használja fel, azokat nem tárolja, nem adja tovább harmadik félnek. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Társaságunk az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.
Folyamatosan biztosítjuk, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet az érintett Társaságunk info@koloratour.hu emailcímére küldött levelében indítványozhat. Az adatkezelés megtiltása adott esetben azonban megakadályozhatja a termékértékesítés teljesítését. Társaságunk részére emailben feltett, erre irányuló kérdéseket 2 munkanapon belül megválaszolja. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat.
Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
· tájékoztatás
· helyesbítés
· törlés
· betekintés
· tiltakozás az adatkezelés ellen
A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Jogi hézagok és kiegészítések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.